Διαφήμιση
Service

Αναλαμβάνουμε σέρβις και επισκευές παντός είδους μεταλλουργικών και λευκοσιδηρουργικών μηχανημάτων ανεξάρτητων προέλευσης και κατασκευαστή

Για τις επισκευές που πραγματοποιούνται δίνουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους

Για τα μηχανήματα δικής μας κατασκευής παρέχεται σέρβις σε όλη την Ελλάδα